Nieuws

GOED NIEUWS !! NIEUW BESTUUR VOOR SPORTVERENIGING ZILVERMEEUW ALTENA.

Op 20 mei 2019 heeft een bijzondere ledenvergadering van onze vereniging plaatsgevonden. De ledenvergadering had tot doel om te komen tot een nieuw bestuur. Op dat moment hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Daardoor is het andere, vooraf kenbaar gemaakte, scenario in werking getreden. Alleen de lessen in Sleeuwijk zouden worden voortgezet.
Naar aanleiding van deze uitkomst zijn een groep ouders bij elkaar gekomen om te zoeken naar een oplossing. In een kleiner comité van 4 personen zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Er is gesproken met vele partijen zoals; trainers, andere verenigingen en de gemeente. De uitkomst hiervan is dat deze personen bereid zijn om bestuurslid van Sportvereniging Zilvermeeuw Altena te worden. Het huidige bestuur heeft, in lijn van het doel van de ledenvergadering van 20 mei, aangegeven akkoord te gaan met de overdracht van het bestuur per 1 juli 2019.
Het nieuwe bestuur zal bestaan uit;
Remco van der Voorden (voorzitter)
Freek Vorthoren (penningmeester)
Pieter Vink (secretaris)
Ruth Huisman (algemeen bestuurslid).

Dit bestuur zal vanaf september nog aangevuld gaan worden met minimaal 2 mensen die we op redelijk korte termijn aan jullie bekend hopen te kunnen maken.
Ook hebben zij het doel om in het volgende seizoen ook buiten Sleeuwijk de sportlessen, zoveel als daar waar mogelijk is, door te laten gaan. We zullen in overleg met de zalen en trainers het rooster voor 2019-2020 zo spoedig mogelijk aan u bekend maken.

Voor alle laatste nieuwtjes kunt u ook kijken op onze facebook pagina.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht!
Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten
Sluiten