Corona informatie

CORONA Update 15-12-2020 T/m 19 januari geen sportlessen

Naar aanleiding van de toespraak welke gisteravond (14 december) is gegeven door Minister President Rutte het volgende. In deze toespraak is bekend gemaakt dat alle sporthallen om middernacht de deuren moeten sluiten.
Deze sluiting zal tot en met dinsdag 19 januari duren. Dit betekend dat er de komende 5 weken geen sportlessen zullen zijn.
Het bestuur van Zilvermeeuw Altena zal ondertussen de berichtgeving nauwlettend blijven volgen. Zodra de clubactiviteiten, op welke manier dan ook, weer hervat kunnen worden zullen jullie hierover worden ingelicht.
Als laatste willen we jullie vragen goed voor jezelf en elkaar te zorgen in de komende tijd. Wij als bestuur wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. We hopen jullie gezond en wel weer in het nieuwe jaar op onze sportlessen te mogen begroeten.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzelt u niet contact op te nemen met het bestuur.

CORONA Update 24-06-2020

Jeeejjj !! We mogen weer naar binnen.
Zie hieronder de belangrijkste regels voor ons binnensporten.
Deze zijn ook naar alle leden per email verzonden.
We wensen jullie veel plezier met binnen sporten.

CORONA Update #28 april 2020

Yes ! Wat fijn dat we aangepast en buiten toch weer een beetje aan de slag mogen.
Met de nieuwe richtlijnen is het bestuur hard aan de slag gegaan om te kijken wat de mogelijkheden voor onze groepen zijn.
Dat doen we uiteraard in overleg met al onze trainers en coaches. En daarbij hebben we de hulp nodig van de buitensportverenigingen.
U word per e-mail op de hoogte gehouden door ons bestuur.

CORONA Update #6 april 2020

Aan ouders/verzorgers en medewerkers van Zilvermeeuw Altena

Sinds 12 maart liggen alle activiteiten van de Zilvermeeuw Altena stil. Dat vinden we natuurlijk erg jammer en we hopen dat er snel een einde komt aan deze situatie.

Maar in deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het Coronavirus stil ligt lopen de kosten voor het grootste deel gewoon door. Denk hierbij o.a. bijvoorbeeld aan de afdracht aan de KNGU. De inkomsten uit contributie blijven tijdens de Coronacrisis gelukkig gewoon doorgaan. Begin april wordt de contributie inning voor het tweede kwartaal van 2020 in gang gezet. Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de vereniging erdoorheen helpen, in deze tijd moeten we als leden dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar in figuurlijke zin.

Naast deze morele kant van het verhaal is er ook een principiële kant die het blijven innen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Bij een lidmaatschap is er, zoals ze dat zo mooi zeggen, geen wederkerigheid van rechten en plichten. Daarvan is bij een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool wel sprake. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden. Zeker niet in een situatie van volledige overmacht waarin we momenteel als samenleving zijn terechtgekomen. Bovendien is de totale contributie van een heel jaar verdeeld over 4 gelijke (kwartaal)delen, dus het niet hebben van activiteiten, betekent niet dat er geen contributie betaald hoeft te worden.

We hopen met deze uitleg niet alleen een uitleg te geven over de noodzaak van contributie inning, maar we hopen ook een beroep op u als lid van de vereniging te doen. Na deze crisis, waarvan we de consequenties nu nog niet kunnen overzien, zal het bestuur kijken welke impact de crisis op de financiële situatie heeft gehad. Op basis hiervan zal het bestuur zich buigen over een eventuele (financiële) compensatie voor u als lid. We rekenen op uw begrip en hopen dat we zo snel mogelijk onze trainingen weer kunnen opstarten en we weer lekker op de wedstrijden mogen voorbereiden.

Wij hopen op jullie steun en loyaliteit te kunnen rekenen in deze onzekere, angstige tijden.

Wij wensen iedereen heel veel gezondheid! En we hopen u zo snel mogelijk weer bij ons te zien!

Blijf gezond! Samen zijn we sterk!

Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzelt u niet contact op te nemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet

Bestuur Zilvermeeuw Altena


CORONA Update #23 maart 2020
Nu de maatregelen i.v.m. de bestrijding van het corona virus zijn aangescherpt tot en met 1 juni, gaat het bestuur zich buigen over de gevolgen hiervan. Daarbij zijn we ook afhankelijk van besluiten die genomen gaan worden door o.a. NOC*NSF en de KNGU.
Zodra voor ons meer bekend is, dan zullen wij al onze leden hier verder over informeren.

CORONA Update #12 maart 2020
Na aanleiding van de persconferentie welke vandaag (12 maart 2020) is gegeven door Minister President Mark Rutte, heeft de KNGU het volgende statement gegeven;
"Daarnaast adviseren we onze verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Dit is in lijn met het advies van het RIVM en hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.”

“We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.”

Het bestuur van Zilvermeeuw Altena gaat gehoor geven aan deze oproep en gaat per direct alle clubactiviteiten minimaal opschorten t/m 31 maart. Ondertussen zullen we de berichtgeving blijven volgen. Zodra de clubactiviteiten weer hervat kunnen worden zullen jullie hierover worden ingelicht.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzelt u niet contact op te nemen met het bestuur.

Met vriendelijke groet

Bestuur Zilvermeeuw Altena

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht!
Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten
Sluiten