Contact

Ledenadministratie/Algemene vragen
Gertine van Oord
E-mail: info.zilvermeeuw@gmail.com

Dit e-mailadres kunt u gebruiken voor algemene vragen. Mocht u een vraag hebben over een les neem dan contact op met de trainer. Zij weten of lessen doorgaan of dat er ruimte is om als (nieuw) lid mee te gaan doen in de lessen enz. Andere vragen proberen we zo snel mogelijk te beantwoorden maar kan omdat we dit allemaal als vrijwilliger doen misschien wel even duren.

Mocht u of uw kind enige tijd niet in staat zijn om te kunnen sporten, dan kunt u dat melden bij de ledenadministratie.
U of uw kind wordt dan tijdelijk op non-actief gezet.

Secretariaat
Pieter Vink
E-mail: secretaris.zilvermeeuw@gmail.com

Penningmeester
Ruth Huisman
E-mail: penningmeester.zilvermeeuw@gmail.com

Voorzitter
Remco van der Voorden
E-mail: voorzitter.zilvermeeuw@gmail.com

Postbus 115
4250 DC Werkendam

KvK: 40271979
Rabobank: NL29RABO 0368.778.886 t.n.v. Chr. Sportver. de Zilvermeeuw

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht!
Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten
Sluiten