Algemene ledenvergadering in de Bibliotheek te Giessen/Rijswijk

woensdag 19 april 2017

Beste leden,

De afgelopen vijf jaar heeft onze vereniging een grote groei doorgemaakt. Van relatief kleine en overzichtelijke sportvereniging die zich richtte op de kern Sleeuwijk tot de grote vereniging die we nu zijn met meer dan 500 leden en diverse sporten in maar liefst vijf kernen. We zijn natuurlijk als bestuur blij met dit mooie resultaat dat we hebben bereikt, maar het betekent ook dat er een steeds grotere druk is komen te liggen op de werkzaamheden van het bestuur dat de afgelopen jaren in omvang flink is geslonken.

Daarnaast lopen we als bestuur tegen de wettelijke zittingstermijnen op.

De afgelopen maanden hebben we twee keer onder alle leden een brief verspreid met een oproep voor bestuursleden en vrijwilligerswerkzaamheden. Hier heeft slechts een handjevol mensen op gereageerd. Wij zijn deze mensen heel erkentelijk!

We zijn daarom tot de conclusie gekomen dat we zo als bestuur niet langer verder willen. Het wordt tijd dat er een nieuw team komt dat verder gaat op de door ons ingeslagen weg.

Na de zomervakantie willen we het stokje graag overdragen aan een nieuw bestuur.

We vertrouwen erop dat al onze leden ook het belang van een goed bestuur inzien.

Het zou jammer zijn als we onze mooie vereniging zouden moeten opheffen omdat er geen bestuurders meer zijn.

Tijdens een extra ingelaste ledenvergadering willen we graag met al onze leden van gedachten wisselen hoe we de bestuurlijke continuïteit van de vereniging ook na ons vertrek kunnen garanderen. Er ligt een mooie, professionele basis, maar een nieuw bestuur is dringend nodig. Als de uitdagingen van de vereniging door meer mensen gedragen worden, hoeft het bestuurswerk per bestuurslid niet zoveel werk te kosten. Vele handen maken immers licht werk.

Daarom nodig ik iedereen van harte uit voor de extra ingelaste ledenvergadering op:

Datum: woensdag 19 april 2017

Tijdstip: 19.30 uur

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht!
Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten
Sluiten